what image shows

PLATE NUMBER FOR SALE
BEST SEARCHING NUMBER PLATE
HOME ADD NEW NO PLATE SEARCH NO PLATE INFO LATEST TENDER & RUNNING NO PLATE INSURANCE, ROADTAX, SUMMONS & LICENSE
MOTORCYCLE & CAR FOR SALE LIST UNREGISTERED NUMBER PLATE JPJ, PUSPAKOM & MYEG SERVICE TEMPAHAN PAPAN PLATE CONTACT US

Soalan Lazim

1. Siapakah yang dibenarkan untuk mendaftar dan menggunakan portal JPJeBid?

Berikut ialah kategori orang awam/Perniagaan/Syarikat (SYT) yang dibenarkan untuk mendaftar di Portal JPJeBid:

i) Individu: Penduduk Tetap Malaysia (PTM) dan Orang Awam Malaysia (MAL) yang berumur 18 tahun dan ke atas.

ii) Perniagaan/Syarikat: Perniagaan/Syarikat yang berdaftar.

iii) Pertubuhan, Koperasi Dan Badan Profesional: hanya dibenarkan kepada yang telah mempunyai rekod di dalam Sistem MySIKAP.

iv) Agensi Kerajaan/ Pihak Berkuasa Tempatan/ Badan Berkanun/ Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu/ Kedutaan/ Pejabat Pesuruhjaya Tinggi/ Pertubuhan Antarabangsa/ Pejabat Serantau: hanya dibenarkan kepada yang telah mempunyai rekod di dalam Sistem MySIKAP.

v) Bukan warganegara: hanya dibenarkan kepada yang telah mempunyai rekod di dalam Sistem MySIKAP.Nombor siri passport terbaru perlu dikemaskini oleh pemilik passport jika tarikh luput passport terdahulu telah tamat di mana-mana pejabat Negeri dan cawangan JPJ kecuali UTC.

2. Apakah syarat untuk mendaftar dan menggunakan portal JPJeBid?

Individu/Perniagaan/Syarikat/Bukan Warganegara/Pertubuhan/Koperasi/Badan Profesional/Agensi Kerajaan/Pihak Berkuasa Tempatan/Badan Berkanun/Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu/Kedutaan/Pejabat Pesuruhjaya Tinggi/Pertubuhan Antarabangsa/Pejabat Serantau yang layak mestilah mempunyai rekod atau transaksi di dalam Sistem mySIKAP.

3. Bagaimana caranya untuk mendapatkan ID bagi membolehkan saya mendaftar dan menggunakan portal JPJeBid?

3.1. Individu/Perniagaan/Syarikat yang layak yang tidak mempunyai rekod atau transaksi di dalam Sistem mySIKAP perlu mendaftar di mana-mana pejabat Negeri dan cawangan JPJ kecuali UTC terlebih dahulu. Sila kemukakan salinan dokumen pengenalan diri mengikut kategori:

i) Individu: Satu salinan kad pengenalan/sijil kelahiran/resit pengenalan sementara yang masih berkuat kuasa

ii) Perniagaan pemilik tunggal atau perkongsian:

a. Satu salinan Sijil Pendaftaran Perniagaan - Borang D (nama syarikat,maklumat dan maklumat pemilik); atau

b. Satu salinan Lesen Perniagaan (Sabah dan Sarawak sahaja)

c. Surat wakil syarikat sekiranya wakil syarikat yang hadir untuk membuat pendaftaran.

iii) Syarikat Sdn. Bhd:

a. Satu salinan Borang 9 atau Borang 13 dan Borang 49 atau Borang Seksyen 58.

b. Surat wakil syarikat sekiranya wakil syarikat yang hadir untuk membuat pendaftaran.

* Sila pastikan anda telah menerima email pengesahan daripada Sistem mySIKAP sebelum membuat capaian di Portal JPJeBid. Anda juga disarankan menggunakan akaun emel yang aktif dan peti masuk yang sedia menerima sebarang notifikasi.

3.2. Bukan warganegara/ Pertubuhan/ Koperasi/ Badan Profesional/ Agensi Kerajaan/ Pihak Berkuasa Tempatan/ Badan Berkanun/ Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu/ Kedutaan/ Pejabat Pesuruhjaya Tinggi/ Pertubuhan Antarabangsa/ Pejabat Serantau yang tidak mempunyai rekod adalah tidak tersedia untuk mewujudkan pendaftaran baru bagi JPJeBid

4. Apakah jenis e-mel yang sesuai untuk digunakan semasa pendaftaran di portal JPJebid?

Orang awam atau pengguna portal JPJeBid disarankan menggunakan e-mel jenis Yahoo dan Gmail yang aktif bagi memudahkan penerimaan sebarang notifikasi daripada Sistem JPJeBid.

5. Bagaimanakah mengenai keselamatan maklumat pengguna sekiranya pendaftaran telah wujud tanpa pengetahuan pengguna yang ingin membuat pendaftaran?

Keselamatan maklumat pengguna yang didaftarkan di portal JPJeBid adalah tanggungjawab pengguna itu sendiri. Sekiranya berlaku pendaftaran tanpa pengetahuan, disarankan pengguna tersebut membuat laporan polis dan menghantar sesalinan kepada pihak kami melalui email aduan Portal JPJeBid untuk tindakan selanjutnya.

6. Bagaimanakah sekiranya terdapat perubahan maklumat butir peribadi setelah pendaftaran dilakukan di portal JPJeBid?

Sebarang kemaskini maklumat peribadi kecuali nombor telefon tidak boleh dibuat didalam portal JPJeBid tetapi mestilah dibuat di pejabat Negeri dan cawangan JPJ kecuali UTC.

7. Apakah browser yang sesuai untuk menggunakan portal JPJeBid?

Orang awam atau pengguna portal JPJeBid disarankan untuk menggunakan browser Chrome Version 73, Internet Explorer 11, Android Version 6 atau IOS 10 dan ke atas untuk paparan yang lebih baik.

8. Apakah fi dan caj yang dikenakan untuk transaksi bidaan?

RM 10.00 akan dikenakan sebagai caj perkhidmatan bagi setiap nombor pendaftaran yang dibida. Fi berkenaan merupakan hasil Kerajaan dan tidak akan dikembalikan.

9. Berapa lamakah tempoh bidaan untuk satu (1) siri nombor kenderaan berlangsung?

Tiada deposit diperlukan tetapi pembida harus membayar harga minima atau lebih dari harga minima bagi setiap kategori nombor kenderaan yang dibida pada kali pertama.

* Anda digalakkan untuk melakukan membida awal untuk kelancaran semua proses. Elakkan aktiviti bidaan disaat akhir bagi mengelakkan gangguan bayaran.

10. Adakah pembida perlu meletakkan deposit?

No deposit is required but bidders must pay a minimum or more minimum price for each category of vehicle number bidding for the first time.

11. Bagaimana penentuan harga bidaan dikira?

Setiap nombor kenderaan memerlukan satu bayaran minima mengikut jadual di bawah :

Kategori Harga Minima (RM) Kenaikan Bidaan Minima (RM)
Nombor Bernilai Utama 20,000.00 1,000.00
Nombor Menarik 3,000.00 150.00
Nombor Popular 800.00 40.00
Nombor Biasa 300.00 15.00

Setiap amaun bidaan pertama yang dibida mestilah sama atau melebihi harga minima yang ditetapkan mengikut kategori.

Peningkatan minima bidaan adalah 5% dari amaun harga minima mengikut kategori nombor dengan ketiadaan had untuk peningkatan maksimum.

Formula :

5% X Harga Minima Bidaan = Kenaikkan Harga Minima

Harga Minima Bidaan + Kenaikan Harga Minima = Jumlah Bidaan

Contoh :

Kenaikan Bidaan Minima (RM) (Kadar 5%)
Kategori Harga Minima (RM) Kenaikan Bidaan Minima (RM) Kenaikan Pertama Kenaikan Kedua Kenaikan Ketiga
Nombor Bernilai Utama 20,000.00 1,000.00 21,000.00 22,000.00 23,000.00
Nombor Menarik 3,000.00 150.00 3,150.00 3,300.00 3,450.00
Nombor Popular 800.00 40.00 840.00 880.00 920.00
Nombor Biasa 300.00 15.00 315.00 330.00 345.00

Peningkatan amaun minima ada dipaparkan pada halaman bidaan sebagai rujukan.

Segala transaksi semasa bidaan adalah menggunakan kaedah Pre- Authorization

12. Apakah had untuk membida?

Tiada had untuk membida. Walau bagaimanapun, setiap kategori pembida mempunyai had kelayakan menjadi pemenang. Berikut adalah had kelayakan menjadi pemenang mengikut kategori pembida:

Kategori Had Kelayakan Menjadi Pemenang
Individu 3 nombor kenderaan bagi setiap siri
Perniagaan/ Syarikat 5 nombor kenderaan bagi setiap siri
Pertubuhan, Koperasi Dan Badan Profesional 5 nombor kenderaan bagi setiap siri
Agensi Kerajaan/ Pihak Berkuasa Tempatan/ Badan Berkanun/ Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu/ Kedutaan/ Pejabat Pesuruhjaya Tinggi/ Pertubuhan Antarabangsa/ Pejabat Serantau 5 nombor kenderaan bagi setiap siri
Bukan Warganegara 3 nombor kenderaan bagi setiap siri
13. Bolehkah pembida menarik balik bidaan?

TIDAK. Pembida tidak dibenarkan menarik balik bidaan sepanjang tempoh bidaan berlangsung.

14. Adakah pembida akan menerima apa- apa makluman semasa tempoh bidaan?

Ya, segala aktiviti yang melibatkan nombor pendaftaran kenderaan yang dibida akan dikemaskini di dalam peti masuk

15. Bilakah keputusan rasmi bidaan diumumkan?

Keputusan bidaan rasmi akan dikeluarkan dalam tempoh 24 jam selepas bidaan tamat bergantung kepada transaksi dengan pihak bank.

16. Bagaimana untuk mengetahui jika pembida telah menang/gagal bidaan?

Pentadbir sistem akan menghantar e-mel makluman kepada pembida untuk memaklumkan status bidaan samada berjaya atau gagal. Keputusan bidaan juga boleh dilihat di portal JPJeBid melalui carian nombor kenderaan yang dibida sahaja.

17. Bagaimanakah kaedah pembayaran bidaan dilakukan?

Pembida hanya boleh melakukan pembayaran bidaan melalui kad kredit tempatan dan kad debit tempatan ((Malaysia Issuer)) sahaja.

18. Bolehkan pembida menggunakan lebih dari satu kad kredit / kad debit semasa membuat tambahan bida?

Pembida boleh menggunakan lebih dari satu kad kredit atau kad debit untuk membuat tambahan bidaan.

19. Apa yang berlaku pada bayaran bidaan jika bidaan pembida berjaya?

Jika bidaan berjaya, amaun bidaan akan ditolak dari kad kredit/ kad debit pembida dengan serta-merta.

20. Apa yang berlaku pada amaun bidaan jika bidaan pembida tidak berjaya?

Pembatalan transaksi oleh pihak bank akan dilakukan dan amaun akan dikreditkan semula ke kad kredit atau kad debit pembida. Tiada caj yang akan dikenakan.

21. Berapa lamakah tempoh penyelesaian pembayaran bidaan sekiranya bidaan pembida tidak berjaya?

Amaun penyelesaian bayaran akan dikreditkan ke kad kredit pembida dalam tempoh tujuh (7) hari bekerja manakala bagi penggunaan kad debit bayaran akan di kreditkan dalam tempoh 14 hari bekerja bergantung kepada bank pengeluar kad kredit / kad debit (issuer).

22. Sekiranya pembida mengalami masalah berkaitan kad kredit / kad debit seperti transaksi penolakan dan bayaran balik, kepada siapakah harus pembida rujuk?

Sekiranya terdapat sebarang masalah yang melibatkan kad kredit / kad debit, pembida boleh terus berhubung dengan bank pengeluar kad kredit / kad debit (issuer).

23. Apakah dokumen yang perlu dibawa ke JPJ bagi proses pendaftaran nombor kenderaan?

Pemenang boleh hadir sendiri ke JPJ ataupun mana- mana wakil pemenang dan perlu membawa dokumen seperti dibawah:

i) Cetakan E-mel Surat Keputusan Berjaya Bidaan

ii) Salinan Kad Pengenalan/Salinan Identiti Pengenalan Syarikat

24. Apakah tempoh akhir bagi pendaftaran nombor kenderaan?

Tempoh akhir bagi pendaftaran nombor kenderaan adalah 12 bulan dari tarikh pengeluaran Surat Tawaran.

25. Apakah yang akan berlaku jika pendaftaran nombor kenderaan tidak dilakukan dalam tempoh 12 bulan dari tarikh pengeluaran Surat Tawaran?

Surat Tawaran yang diberikan akan dianggap luput dan tidak sah. Bayaran yang telah dibuat TIDAK akan dikembalikan dan menjadi hasil Kerajaan.

26. Apa yang berlaku jika pembida tidak mahu menerima nombor pendaftaran yang dimenangi?

Nombor pendaftaran kenderaan yang dimenangi akan ditarik balik tanpa sebarang notis dan bayaran yang telah dibuat TIDAK akan dikembalikan dan menjadi hasil Kerajaan.

27 Adakah nombor kenderaan yang dimenangi boleh ditukar nama?

Nombor kenderaan yang dimenangi boleh ditukar nama kepada keluarga terdekat sahaja iaitu ibu/bapa/suami/isteri/ adik beradik/anak dengan mengemukakan sijil kelahiran, sijil nikah dan dokumen lain yang berkaitan ketika membuat pendaftaran kenderaan. Pertukaran nama melibatkan Syarikat/ Pertubuhan/ Koperasi TIDAK dibenarkan.

28. Adakah nombor kenderaan yang dimenangi boleh dibuat permohonan lanjutan tempoh pendaftaran?

Permohonan lanjutan tempoh pendaftaran TIDAK dibenarkan.

29. Apakah yang perlu dilakukan jika pembida lupa kata laluan untuk log masuk ke portal JPJeBid?

Pembida boleh menetapkan semula kata laluan dengan memilih e-mel yang didaftarkan melalui cara berikut:

i) Ketik lupa kata laluan pada skrin log masuk

ii) Kemudian masukkan nama alamat e-mel yang didaftarkan.

(iii) Ketik pada ruangan saya bukan robot.

(iv) Ketik butang hantar

(v) Mesej akan dihantar pada e-mel berdaftar pembida dan ikuti arahan selanjutnya pada skrin berkenaan.

WE SELL NICE PLATE NUMBER IN MALAYSIA

WE ARE TRUSTED SERVICE IN BUY AND SELLING PLATE NUMBER SINCE 2014

CONTACT US-

AHMAD SAUFI 0162335371

OFFICE NUMBER 03-51610358

MAIN OFFICE - PEJABAT URUSAN SAUFI WORLD, LOT 55908 JLN MUGHNI SEKSYEN 30 KG JLN KEBUN 40460 SHAH ALAM SELANGOR

CAWANGAN - PEJABAT URUSAN SAUFI WORLD, BERHADAPAN JPJ WANGSA MAJU, SEBELAH RESTORAN 7 JARI,

JLN GENTING KLANG, SEKSYEN 1 WANGSA MAJU, 53300 KUALA LUMPUR

@

@copyright design website and coding by SAUFI 0162335371

click - for donation , RM10 dari jualan plate number akan didermakan kepada anak yatim dan fakir miskin, terima kasih